Stöd och hjälp på dina villkor
Vad får du om du lägger samman orden Valfrihet, Integritet, Självbestämmande, Kompetens, Omsorg, Säkerhet? Jo, det blir V.I.S.K.O.S AB, hemtjänst- och assistansföretaget som ger dig stöd och hjälp på dina villkor. Orden genomsyrar hela verksamheten och beskriver deras syn kring både kunderna och personalen.
V.I.S.K.O.S AB verkar i Västerås och drivs av Päivi Köngäs som arbetat med äldre- och funktionshindrade i 27 år, dels som hemtjänstutförare, dels som biståndshandläggare så hon har sett båda sidorna inom området. Det hon framförallt fått med sig genom åren och som företagsnamnet även uttrycker är att om hon ska kunna vara till hjälp för någon, måste det handla om ett samspel, att hjälpmottagaren känner att han eller hon har ett självbestämmande och valfrihet. Inte att någon kommer dit och bestämmer och talar om att nu kommer vi på tisdagar klockan två och städar.
- Eftersom jag jobbat så länge med det här har jag sett hur människor i behov av hjälp blir överkörda och jag vill inte vara med om det, säger Päivi. Även om det här förstås är väldigt subjektiva ord och det som är rätt för dig kanske inte är rätt för mig.

Päivi har så länge hon kan minnas tyckt om att hjälpa andra, att se människor bli nöjda och kanske också göra framsteg i sitt liv är hennes drivkraft. Särskilt yngre brukare kan utvecklas och företagets yngsta kund är i dag 20 år. V.I.S.K.O.S AB vårdar sina kunder och har uppföljningar med samtal och enkäter för att se vad kunderna önskar. Hon berättar att hon haft kunder som frågat om hon kan tänka sig att anställa en särskild person.
- Hos oss är det mesta möjligt, säger Päivi som alltid tittar på möjligheterna för att tillgodose kundens önskningar.
Päivi säger att det är oerhört viktigt att även ha personalen med sig på banan och orden företaget står för gäller även dem. Idag är de nio anställda. Personalen har varit med Päivi länge och har köpt konceptet.

V.I.S.K.O.S AB


Telefon: 070-6243884


Email:
info@viskosab.se

Hemsida:
viskosab.se

| 13 SENASTE FÖRETAGEN